Index

Obsah

Kapitola 1

Kapitola 2

Kapitola 3

Kapitola 4

Kapitola 5

Kapitola 6

Kapitola 7

Kapitola 5

Jak použít přeložené soubory


Jakmile máte své soubory přeložené do češtiny, nastává poslední fáze překladu. Zjistit, kam ten soubor dát, aby hra běžela v češtině.

Pokud jste překládali soubor, který byl ve hře samostatný a nemuseli jste ho vytahovat z nějakého datového archivu, pak je to jednoduché, pouze s ním přepíšete ten původní.

Pokud jste tento soubor z archivu vytáhli, musíte zjistit, zda hra tento soubor hledá ještě někde jinde. To znamená, že některé hry berou soubory zase jen z tohoto datového archivu a vy jste nuceni vytvořit nový datový archiv. To udělát opačným postupem než jste archiv rozbalili. Pokud hra bere soubory i odjinud, pak je nekopírujte tam kam patří. Většinou je pro tyto opravy určen jeden adresář, nebo lze vytvořit adresáře stejného jména jako v datovém archivu. Občas pomůže nainstalovat nějaký oficiální patch ke hře a hned uvidíte jestli nějaké soubory přibyly a kde byly umístěny.

Příkladem může být třeba hra Fallout 2. V této hře se nacházejí soubory uložené ve 2 datových archívech. Jsou to master.dat a critters.dat. Pokud z těchto archívů vyextrahujete soubory a budete je chtít použít trošku upravené, budete je muset nakopírovat buď zpět do původních archívů, nebo po aplikaci patche do archívu patch000.dat no a nebo je prostě nakopírujete do předem zadaných adresářu, ve kterých se nacházejí už v původním souboru. Např. obrázky jsou v adresáři ART, zvuky v SOUND atd. Hra už sama ví, že soubory bude hledat v pořadí - soubor patch000.dat, adresáře a nakonec původní soubory. Použije se soubor, který se najde jako první.

Třeba jinak je tomu u hry Revenant. Tam jsou datové archívy vytvořené pomoci kompresní metody ZIP, s volbou STORE, tedy žádná komprese. Pokud vytáhnete nějaké soubory a budete je chtít znovu ve hře použít, musíte je vložit zpět do původních archívů.

Stručně řečeno, každá hra je dělaná jinak a musíte sami zjistit, co je třeba udělat. Někdy se to povede napoprvé, jindy třeba napodesáté.


V poslední fázi vám už jen zbývá rozeslat vaši češtinu ostatním, kteří si ji stáhnou. Ale i tady by měla být dodržována jakási pravidla. Jakmile budete mít český překlad hotový, měli byste soubory upravit tak, jak mají vypadat po rozbalení. Tím myslím aby si odpovídaly adresáře, názvy souborů apod. není nic horšího, nž když si stáhnete nějaký archiv a v něm je spousta souboru a vy pak musíte hledat co s nimi.

Další věc, kterou by výsledný produkt měl obsahovat je nějaký informační soubor. V něm by podle mě měly být uvedeny tyto věci:

  • O co jde (o jakou hru, program,...)
  • Od koho to je (autor, e-mail, www, ...)
  • Verze programu (pro který je tato čeština určena)
  • Verze archivu (kolikatá čeština tohle je)
  • Obsah archivu (co se zde nachází)
  • Popis češtiny (co je počeštěno, co ne, ...)
  • Instalace (kam co dát, co přepsat, ...)
  • Autorské práva (není nutné)
  • Další věci

Na tyto údaje pokud možno nezapomínejte. Je to přece první věc, která bude toho, kdo si soubor stáhne, zajímat. A třeba vám i napíše pochvalné slova.

Údaje by se měly nacházet v nějakém souboru s jedinečným, nepřehlédnutelným názvem. (readme.txt, cti_me.txt, file-id.diz, atd.)

Jakmile bude vše připraveno, zabalte všechny soubory nějakým komprimačním programem (zip, rar), nebo vytvořte svůj instalační program, odešlete vše na své i další stránky, odkud si je bude moci kdokoliv stáhnout a můžete to jít zapít.

Pokud můžu doporučit, rovnou češtinu pošlete k Čedičovi na http://cedic.bonusweb.cz. Jedná se vlastně o nejnavštěvovanější server s češtinami a o vašem výtvoru bude hned každý vědět.